Siimusti ja Kuremaa algkooli õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamine

Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“

Projekt „Siimusti ja Kuremaa algkooli õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamine“

Projekti eesmärgiks on õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamine praktiliste tegevuste kaudu nii koolis kui ka väljaspool kooli kaasates erinevaid kooliväliseid partnereid.

Projekti tulemusena saavad õpilased teadmisi ettevõtlusest ja rahatarkusest ning selle vajalikkusest igapäevaelus toimetulekuks. Projekti lõpuks valmib praktiline töö Jõgeva valla teemaliste mängude näol.

Projekti kogumaksumus on 5000 eurot.

Projekti toimumisaeg 04.02.2019 – 31.05.2019

Kokkuvõte projektistlink opens on new page

Avaldatud 28.10.2020. Viimati muudetud 12.10.2023.