Toitumise ja liikumise mõju lapse arengule ja käitumisele

Meede „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“

Projekt „Toitumise ja liikumise mõju lapse arengule ja käitumisele“

Projekti eesmärgiks on lasteaia meeskonna eesmärgistatud koolitamine teemal „Toitumise ja liikumise mõju lapse arengule ja käitumisele“ ning koostöö kujundamine juhtkonna, õpetajate, õpetaja abide, kokkade ja teiste töötajate vahel.

Projekti kogumaksumus on 4991,17 eurot.

Projekti toimumisaeg 01.02.2020 – 31.12.2020

Avaldatud 28.10.2020. Viimati muudetud 28.10.2020.