Täida ja võida!

Loomise kuupäev 27.10.2020

Rahulolu noorsootööga 2020

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub 6.-26. aastaseid noori osalema noortele suunatud tegevuste rahulolu küsitluses. Seesugune küsitlus on järjekorras kolmas. Küsitlusega kogutakse arvamusi 2020. aasta noorsootöö alaste tegevuste kohta. Noorte arvamus on oluline muutmaks noorsootöö võimalusi kvaliteetsemaks ning noorte vajadustele paremini vastavaks. Nooremate puhul võivad vanemad aidata küsimustikule vastata. Küsimustele vastamiseks kulub 20-30 minutit, vastuseid oodatakse 29. novembrini.

Kõigil küsitlusele vastajatel on võimalik osaleda auhinnaloosis jättes küsimustiku lõpus enda või vanema e-posti aadressi.

Küsimustik: https://a3.actiondialog.se/s/?CMD_PARAM=700100381?start?&XQID=%5bID%5d&XQLANG=mlink opens on new page

Viimati muudetud 27.10.2020.