Õpilaste vastuvõtmine 1.klassi

Loomise kuupäev 20.04.2022

Lugupeetud esimesse klassi astuvate laste vanemad

Siimusti Lasteaed-Algkool ootab taotlusi 1. klassi vastuvõtmiseks.

Taotluse saab esitada koolis kohapeal direktorile või digitaalselt allkirjastatult e-postile kool@siimustilak.edu.eelink opens on new page.

Taotlusele tuleb lisada sisseastuja sünnitõendi koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

Tervisetõendi, koolivalmiduskaardi ja dokumendifoto võib esitada koolile hiljemalt 20. augustiks.

Täiendav info

Kalle Kolberg

direktor

+37253427758

 

Info 1. klassi vastuvõtmise kohta

Viimati muudetud 26.03.2024.