Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

Loomise kuupäev 16.05.2023

Lugupeetud esimesse klassi astuvate laste vanemad

Siimusti Lasteaed-Algkool ootab taotlusi 1. klassi vastuvõtmiseks. Võimalusel saata taotlus hiljemalt 16. juuniks.

Taotluse saab esitada koolis kohapeal direktorile või digitaalselt allkirjastatult e-postile kool@siimustilak.edu.eelink opens on new page.

Koolivalmiduskaart ja dokumendifoto esitada koolile hiljemalt 16. augustiks.

 

Täiendav info

Kalle Kolberg

direktor

+37253427758

 

1. klassi vastuvõtt: tingimused ja kord ning vajalikud dokumendid.

Viimati muudetud 13.09.2023.