Webbyt
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Lasteaed  
Webbyt
Hoolekogu  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
Webbyt
Projektid  
Webbyt
Dokumendiregister  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT  l  Siimusti Lasteaed-Algkool
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Kool
Webbyt
Webbyt
Ainekavad
Webbyt
Õppenõukogu
Webbyt
Õppenõukogu kalenderplaan 2019/2020. õppeaastal
 
Webbyt

Kool

Webbyt

Pikapäevarühm 2019-2020

Õppekava üldosa

Kodukord

Päevakava

Hindamise korraldus

Tunniplaan

Huvialaringid 2019-2020

Õpilaste arv

Konsultatsiooni- ja järelvastamise ajad 2019/2020

2019-2020 õa trimestrid koolivaheajad ja tasemetööd