Webbyt
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Lasteaed  
Webbyt
Kool  
Webbyt
Hoolekogu  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Söökla menüüd  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Uudised
Webbyt
 
Webbyt

Uudised

Webbyt

 

Siimusti Lasteaed-Algkool osaleb Sihtasutuse Innove tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ alusel „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames projektiga „Kuulates vaikust“.

Projekti peaeesmärk on õpetaja professionaalne areng, mis aitab kaasa organisatsiooni ühtse meeskonna kujunemisele. Õpetajad saavad oskusi laste tähelepanu- ja keskendumisvõime tugevdamiseks erinevate Vaikuseminutite harjutuste abil. Õpetaja professionaalsele arengule aitavad kaasa eneseanalüüs ja reflektsioon.

Projekti toimumisaeg 05.02.2018 – 20.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siimusti Lasteaed-Algkool asub Jõgevamaal Jõgeva vallas Siimusti alevikus. Lasteaed-algkool tegutseb kahes eraldi asuvas hoones. Lasteaia osa asub vastava projekti järgi ehitatud majas, mis avati 1972. aastal, renoveeriti 2003. aastal ja laiendati 2013. aastal. 1992. aastal avati algkool kolmekorruselises õppetööks kohandatud  administratiivhoones, mis renoveeriti ja laiendati 2009. aastal. Lasteaed-algkoolis töötab kolm lasteaiarühma ja kuus klassi.

Lasteaia looduskaunis asukoht annab mitmekülgseid võimalusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks. Praktiline looduse tundma õppimine, õppekäikude korraldamine, õuetundide läbiviimine, keskkonnateadliku käitumise kujundamine on ja jäävad ka edaspidiste õppeaastate märksõnadeks. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Siimusti Lasteaed-Algkooli õppekava, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel. Õppetöö koolis toimub ainepõhiselt. Eripäraks on inglise keele õpetamine alates teisest klassist.

Traditsiooniks on kujunenud olulisemate rahvakalendritähtpäevade tähistamine, pereõhtud, spordipäevad, mängupeod, muusikalised koolinäidendid, tüdrukute- ja poistenädalad, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, murupeod, ainenädalad.

Peame oluliseks lasteaia ja kooli koostööd. Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal läheneda igale lapsele individuaalselt. Koolis on välja arendatud korralik õpilaste tugisüsteem.

Endastmõistetav on lapsevanemate kaasamine kooli-lasteaia ellu. Väga paljud üritused korraldame koos lapsevanemate, õdede-vendadega, kus kogu pere on aktiivne kaasategija. Siimusti Lasteaed-Algkool on lapsele nagu teine kodu, kus väärtustatakse terveid ja lugupidavaid inimsuhteid.