Õppetöö

Õppenõukogu kalenderplaan 2020/2021. õppeaastal


27. august 2020

2019/2020. õppeaasta kokkuvõte

2020/2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

Kooli kodukorra läbi arutamine ja muutmine

26. november 2020

I trimestri kokkuvõte ja analüüs

Õpilasega arenguvestluse läbiviimise korra kohta arvamuse avaldamine

11. märts 2021

II trimestri kokkuvõte ja analüüs

4. juuni 2021

III trimestri ja õppeaasta kokkuvõte ja analüüs

Täiendava õppetöö määramine (vajadusel)

Õpilaste tunnustamine

18. juuni 2021

Täiendava õppetöö tulemused

27. august 2020

2019/2020. õppeaasta kokkuvõte

2020/2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

Kooli kodukorra läbi arutamine ja muutmine

26. november 2020

I trimestri kokkuvõte ja analüüs

Õpilasega arenguvestluse läbiviimise korra kohta arvamuse avaldamine

11. märts 2021

II trimestri kokkuvõte ja analüüs

4. juuni 2021

III trimestri ja õppeaasta kokkuvõte ja analüüs

Täiendava õppetöö määramine (vajadusel)

Õpilaste tunnustamine

18. juuni 2021

Täiendava õppetöö tulemused