Lasteaed

Logopeediline töö


Õppeaasta algul, septembrikuu jooksul, kontrollib logopeed kõikide lasteaialaste kõnet. Kõneuuringu tulemusena selgitatakse välja lastel esinevad kõnepuuded, häälduspuuded ja psüühiliste protsesside arengutase. Uuringutulemused fikseeritakse iga kõneravi saava lapse kohta avatud kõnekaardis. Igale lapsele koostatakse individuaalplaan korrektsioonitöö eesmärkidega.

Logopeedilise töö vajalikkusest teavitatakse lapsevanemat kirjalikult, selgitades lühidalt lapsega läbiviidava korrektsioonitöö sisu. Logopeed koostab koostöös rühmaõpetajatega ajagraafiku logopeedilist sekkumist vajavatele lastele. Logopeediline töö toimub lastega nii individuaal- kui rühmatundidena kuni 25 minutit 2 korda nädalas. Logopeed annab juhiseid lapsevanemale ja õpetajale lapse kõne arendamise kohta, vajadusel koostab ja edastab lapsevanemale harjutusvara.

Õppeaasta algul, septembrikuu jooksul, kontrollib logopeed kõikide lasteaialaste kõnet. Kõneuuringu tulemusena selgitatakse välja lastel esinevad kõnepuuded, häälduspuuded ja psüühiliste protsesside arengutase. Uuringutulemused fikseeritakse iga kõneravi saava lapse kohta avatud kõnekaardis. Igale lapsele koostatakse individuaalplaan korrektsioonitöö eesmärkidega.

Logopeedilise töö vajalikkusest teavitatakse lapsevanemat kirjalikult, selgitades lühidalt lapsega läbiviidava korrektsioonitöö sisu. Logopeed koostab koostöös rühmaõpetajatega ajagraafiku logopeedilist sekkumist vajavatele lastele. Logopeediline töö toimub lastega nii individuaal- kui rühmatundidena kuni 25 minutit 2 korda nädalas. Logopeed annab juhiseid lapsevanemale ja õpetajale lapse kõne arendamise kohta, vajadusel koostab ja edastab lapsevanemale harjutusvara.