Webbyt
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Töötajad  
Webbyt
Kontakt  
Webbyt
Lasteaed  
Webbyt
Hoolekogu  
Webbyt
Dokumendid  
Webbyt
Koolitervishoid  
Webbyt
Järelvalve  
Webbyt
Pildigalerii  
Webbyt
Projektid  
Webbyt
Dokumendiregister  
EST  l  ENG  l  RUS  l  LAT  l  Siimusti Lasteaed-Algkool
Mida õpid noores eas, seisab elu aeg sul peas.
/Eesti vanasõna/
         
 
Webbyt
Webbyt Kool
Webbyt
Webbyt
Ainekavad
Webbyt
Õppenõukogu
Webbyt
Õppenõukogu kalenderplaan 2019/2020. õppeaastal
 
Webbyt

Ainekavad

Webbyt

Robootika ainekava

Ajalugu

Eesti keel ja kirjandus

Inglise keel

Inimeseõpetus

Kehaline kasvatus

Kunst ja tööõpetus

Kunst

Käsitöö ja kodundus

Loodusõpetus

Matemaatika

Muusika

Tehnoloogiaõpetus

Vene keel

Ühiskonnaõpetus